Show simple item record

dc.contributor.advisorRuiz, Francisca
dc.contributor.advisorMuñoz, Merçé
dc.contributor.authorEsteba Barea, Neus
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2015-07-13T10:13:36Z
dc.date.available2015-07-13T10:13:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/125
dc.description.abstractEl següent projecte de guia de pràctica clínica va dirigit als professionals d’infermeria i ofereix un suport emocional al nen acabat de diagnosticar de càncer. Aquest projecte està enfocat a l’àmbit hospitalari i engloba aquells nens que es troben entre els 6 i els 10 anys. El projecte de guia de pràctica clínica tracta sobre un tema en concret, el procés de dol que passa el nen un cop ha estat informat de la malaltia que pateix. Degut a que el procés de dol és molt extens i complert, aquesta guia és dirigirà en les tres etapes o emocions principals que genera el nen en el dol, que són la por, la tristesa i la culpabilitat. Per tant, en aquest projecte de guia de pràctica clínica trobem el desenvolupament d’ aquestes tres emocions, quins són els principals signes per a detectar-les, de quina simptomatologia van acompanyades i quins són els recursos per a poder acompanyar emocionalment al nen i ajudar-lo així en aquest procés de dol. Alhora, hi ha el suport d’un algoritme en cada una d’elles per tal de donar l’informació més visual, fàcil i comprensible.es_ES
dc.description.abstractThe next draft clinical practice guideline is directed at professional nursing and offers emotional support to children with a new diagnosed of cancer. This project is focused on the hospital and includes children who are between 6 and 10 years. The guide deals with a specific topic, the grieving process that happens once the child has been informed of the illness suffered. That the grief process is very extensive and complete, this guide is directed at three main stages or emotions generated by the child in mourning, which are: fear, sadness and guilt. Therefore, in this draft clinical practice guideline development are these three emotions, which are the main signs to identify them , how and what symptoms ther are, and which resources to accompany the child emotionally and help it in this mourning . Also, there is the support of an algorithm in each one of them to give the information more visual and easy to understand.es_ES
dc.format.extent50 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.titleGuia de pràctica clínica d’infermeria: Com acompanyar emocionalment el nen desprès del diagnòstic de cànceres_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España