Show simple item record

dc.contributor.advisorMiguel González, Susana
dc.contributor.authorAbad Gil, Diana
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2015-01-13T16:05:33Z
dc.date.available2015-01-13T16:05:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/12
dc.description.abstractEl peu diabètic és una de les principals complicacions cròniques de la diabetis. Les dades mostren que un 15% dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2 desenvolupen peu diabètic al llarg de la seva vida. Aquesta complicació té un alt cost personal i econòmic. Moltes fonts bibliogràfiques coincideixen en dir que la prevenció és efectiva i molt eficient per al sistema sanitari. En constatar que aquestes dades són aplicables a Catalunya, es decideix dissenyar un Programa de Salut destinat a homes i dones d’entre 30 i 70 anys de la població de Piera (província de Barcelona), mitjançant intervencions educatives dirigides a la prevenció del peu diabètic i a la promoció d’hàbits de vida saludables. Per tal de fer un Programa de Salut adequat a les necessitats reals dels pacients de la nostra àrea, es fa un estudi de camp en el qual s’enquesta una mostra de deu pacients diabètics residents a Piera preguntant pels seus coneixements, estils de vida i actitud envers la malaltia. També es passa un qüestionari a cinc professionals d’Infermeria del mateix CAP perquè expressin el seu coneixement sobre la situació a la població. La finalitat principal de la creació d’aquest programa és permetre que els pacients aprenguin i posin en pràctica com fer-se un bon autocontrol dels seus peus, es conscienciïn de la importància de fer-ho, coneguin com disminuir el risc d’aquesta complicació de la malaltia i mantinguin així una bona qualitat de vida.es_ES
dc.description.abstractThe diabetic foot is one of the major chronic complications of diabetes. Data show that 15 % of patients with type 2 Diabetes Mellitus develop diabetic foot throughout their life. This complication has a high personal and economic cost. Many literature sources agree in saying that prevention is very effective and efficient for the Health System. Seeing that these data were applicable in Catalonia, we decided to design a Health Program for men and women between 30 and 70 years living in Piera (Barcelona’s province ). It has educational interventions that have as main goals the prevention of diabetic foot and the promotion of a healthy lifestyle. To make a Health Program proper to the real needs of patients in our area, a field study is made. A sample of ten diabetic patients living in Piera is asked about their knowledge, lifestyles and attitude toward the disease. Another questionnaire is also given to five nursing professionals from the same Medical Center in order to let them express their knowledge about the situation in the town. The main purpose of creating this program is to allow patients to learn and implement how to take a good care of their feet, to raise awareness of the importance of it, to know how to reduce the risk of this complication disease and to be able to maintain a good quality of life.es_ES
dc.format.extent87 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectDiabetises_ES
dc.subjectEducació sanitàriaes_ES
dc.subjectPeuses_ES
dc.subjectInfermeriaes_ES
dc.subject.otherDiabeteses_ES
dc.subject.otherHealth educationes_ES
dc.subject.otherFootes_ES
dc.subject.otherNursinges_ES
dc.titlePrograma de salut per disminuir les lesions del peu en pacients diabètics tipus 2 de la població de Pieraes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España