Show simple item record

dc.contributor.advisorTutusaus Homs, Ricard
dc.contributor.authorClapés Bori, Marta
dc.contributor.authorColls Torres, Esther
dc.contributor.authorFernández Rodríguez, Anna
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2015-12-01T15:47:24Z
dc.date.available2015-12-01T15:47:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/147
dc.description.abstractEl bruxisme és un hàbit parafuncional que afecta a un tant per cent molt elevat de la població en l’etapa adulta i d’incidència major en el sexe femení. L’etiologia del bruxisme és força complexa i desconeguda però s’ha vist que els factors psicològics com l’estrès juguen un paper molt important en l’inici i progressió d’aquest hàbit parafuncional. El bruxisme es caracteritza per un seguit de contraccions anàrquiques dels músculs masticatoris que origina crepitacions a l’articulació temporomandibular, hipertonies musculars i dolor local a la zona de la mandíbula, entre d’altres. Tota la simptomatologia associada al bruxisme té una gran repercussió en la qualitat de vida dels pacient que ho pateixen, física i psicològicament. És de vital importància fer una correcta valoració per tal de detectar els pacients que pateixen bruxisme i poder oferir-los un bon tractament per reduir al màxim la simptomatologia derivada d’aquesta parafunció. L’objectiu d’aquest treball és aconseguir tenir un bon coneixement de l’entitat del bruxisme que inclogui una correcta detecció i valoració, així com una pauta d’intervenció de fisioteràpia basada en l’evidència. A partir d’una exhaustiva revisió d’estudis i llibres, s’elaborarà una pauta de valoració i tractament complerteses_ES
dc.description.abstractBruxism is a parafunctional habit that affects an important percentage of adult population with a bigger impact on females. The etiology of bruxism is quite complex and unknown. Stress and others psychological factors play a very important role in the development and progression of this parafunctional habit. Bruxism is characterized by anarchic contractions of the mastication muscles causing joint sounds in the temporomandibular joint. These contractions also cause muscle hypertonus and local pain in the jaw region. The symptomatology associated to bruxisme has a big impact on patient’s quality of life, physically and psychologically. It is very important to do a correct assessment to be able to detect patients who suffer from bruxism in order to provide a useful treatment to reduce the symptomatology. The purpose of this research essay is to get a extensive knowledge of bruxism, including a precise detection, assessment and also a treatment guideline based on the result of exhaustive scientific research.es_ES
dc.format.extent40 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectBruxismees_ES
dc.subjectMandíbula -- Malaltieses_ES
dc.subjectArticulació temporomandibulares_ES
dc.subjectFisioteràpiaes_ES
dc.subject.otherBruxismees_ES
dc.subject.otherMandible -- Diseaseses_ES
dc.subject.otherTemporomandibular jointes_ES
dc.subject.otherPhysical therapyes_ES
dc.titleProtocol de valoració i tractament en fisioteràpia en pacients bruxisteses_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España