Show simple item record

dc.contributor.advisorFerrés Puigdevall, Sònia
dc.contributor.authorGornes Mercadal, Caterina
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2016-05-06T15:14:23Z
dc.date.available2016-05-06T15:14:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/156
dc.description.abstractMoshé Feldenkrais (1904-1984) és l’autor d’aquest mètode. Es tracta d’un mètode que es centra en el moviment. És una introspecció en el nostre cos, una autoconciència a travès del moviment. El moviment és el llenguatge del cervell. L’objectiu principal del mètode és que qui el realitza aprengui. Es tracta d’un mètode educacional: on aprenem a aprendre a mouren’s, per tal de tenir noves formes de moviment. Amb aquest mètode brindem una nova eina a pacients amb Síndrome de Down per millorar el seu moviment, la seva autoimatge, el seu estat físic i anímic. Vivim com ens movem. Llavors, la confiança en nosaltres mateixos, la forma d’enfocar les coses, les relacions a nivell social... poden canviar si canviem el nostre moviment. Aquest treball es centra en com podem fer per apropar aquest Mètode a una jove amb Síndrome de Down i la forma com respòn a n’aquest Mètode. El nostre objectiu principal serà fer del Mètode un estil de vida. A través de la plasticitat del cervell, crearem noves vies i nous patrons de movimentes_ES
dc.description.abstractMoshe Feldenkrais (1904-1984) is the author of this method. It is a method that focuses on the movement. It’s an introspection into our own body, a self-awareness through the movement. The movement is the language of the brain. The main aim of method is that who does it, learns with it. It is an educational method: where to learn to learn how to move, in order to have new ways of movement. With this method we provide a new tool to Down syndrome patients to improve their movement, their self-image, their physical and mental state. We live the way we move. So, confidence in ourselves, the way to approach things, the relationships ... can change if we change the way we move. This work focuses on how we can bring this method close to a young Down syndrome girl and how she responds to it. Our main aim will be to make the method our lifestyle. With the plasticity of the brain, we will create new ways and new movement patterns.es_ES
dc.format.extent41 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectFeldenkrais, Mètode dees_ES
dc.subjectDown, Síndrome dees_ES
dc.subjectNeuroplasticitates_ES
dc.subjectHidroteràpiaes_ES
dc.subjectEquitació--Ús terapèutices_ES
dc.subjectEducació psicomotriues_ES
dc.subject.otherFeldenkrais methodes_ES
dc.subject.otherDown syndromees_ES
dc.subject.otherNeuroplasticityes_ES
dc.subject.otherHydrotherapyes_ES
dc.subject.otherHorsemanship--Therapeutic usees_ES
dc.subject.otherMovement educationes_ES
dc.titleCom millorar l’aprenentatge del moviment a través del Mètode Feldenkrais en una noia amb Síndrome de Downes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España