Show simple item record

dc.contributor.advisorPunsola Izard, Vicenç
dc.contributor.authorPeris Fonte, Clàudia
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2016-05-10T09:47:41Z
dc.date.available2016-05-10T09:47:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/166
dc.description.abstractQuan un pacient presenta un teixit rígid significa que es troba en un procés de reparació tissular. Aquesta situació pot donar-se arrel de diversos factors, però segons la literatura la majoria de colzes amb rigidesa són d'origen traumàtic. Aquesta classe de lesions al colze poden desencadenar bàsicament dos tipus de resposta: Laxitud o rigidesa articular, essent la segona més freqüent que la primera. Aquesta característica es deu principalment a dos factors, a la composició del colze per una única càpsula articular i a la innervació d’aquesta, ja que resulta ser l'articulació més innervada del cos. Aquestes característiques comporten dificultats en el tractament. Per elaborar un pla terapèutic adequat cal saber la localització anatòmica de l’estructura principal causant de la pèrdua de mobilitat. Després de saber el factor principal de la rigidesa, la seva localització i l’estat actual de l’articulació el fisioterapeuta, juntament amb la resta de l’equip multidisciplinari, podrà desenvolupar un pla terapèutic adient per cada pacient. Durant aquest tractament el fisioterapeuta ha de complir uns objectius a curt termini, tots ells dirigits a un objectiu final i principal: Assolir el rang articular funcional pel pacient. Aquest tractament es veurà reforçat per les fèrules adaptades al pacient degut a la capacitat que tenen per mantenir el segment rígid en el màxim de recorregut articular disponible mitjançant una càrrega baixa, perllongada en el temps i progressiva respecte el tractament. Aquesta situació que comporten a l’articulació, avui en dia és considerada la més adequada per allargar les estructures escurçades i rígides i assolir l’objectiu principal.es_ES
dc.description.abstractWhen a patient has a stiff elbow means that he or she is in a tissues’ repair process. This situation can be produced by some factors, but in the literature we can find that the stiff elbow is caused by traumas in most of the cases. This kind of lesions can produce two reactions types in this joint: Laxity or stiffness, which is more common than the first one. This characteristic of the elbow is given by two facts of the elbow: The unique joint capsule which conceals the elbow and its innervations, because it’s the most innervated joint of the body. These qualities provide so many mistakes in the treatment. To make sure about the treatment, the physiotherapist must know the anatomic location of the main structure affected by stiffness, which is the leading cause of loss of mobility. After understand the origin of the stiff elbow and know the location of the stiff structures, the specialist can develop the most adequate treatment for each patient. During treatment perform the physical therapist must achieve low term objectives, all of them focused on the main and final objective: Achieve the functional range of motion for the patient. This treatment will receive a high influence by splints due to the capacity to maintain the joint in the maximum range of motion for a long period of time and in a progressive way according to the treatment. Nowadays they are considered a good option to win against the joint stiffness.es_ES
dc.format.extent47 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectRigidesa musculares_ES
dc.subjectColzees_ES
dc.subjectFèrules (Cirurgia)es_ES
dc.subject.otherMuscle rigidityes_ES
dc.subject.otherElbowes_ES
dc.subject.otherSplints (Surgery)es_ES
dc.titleRehabilitació de la rigidesa del colze: Valoració, indicacions i pautes d’intervenció terapèuticaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España