Show simple item record

dc.contributor.advisorSirvent Ribalda, Enric
dc.contributor.authorRogue, Théo
dc.contributor.authorRubio i Madrileño, Eric
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2016-05-10T14:24:10Z
dc.date.available2016-05-10T14:24:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/172
dc.description.abstractLes dues disfuncions de l’espatlla que poden provocar més freqüentment una rigidesa són la capsulitis adhesiva (CA) i la rigidesa d’espatlla (RE). El diagnòstic i la diferenciació entre aquestes dues disfuncions pot portar a confusió ja que tenen molts punts en comú i comparteixen moltes característiques, però no són el mateix. La CA és una patologia idiopàtica que afecta a la càpsula articular, es dóna entre el 2-5% de la població, especialment dones entre 40-60 anys, hi ha dos tipus diferenciats i presenta una evolució amb diferents etapes. En canvi, la RE és una disfunció secundària provocada per un factor previ que desencadena i produeix la retracció de la càpsula. Per tant, la diferenciació entre aquests dos quadres és bàsica i essencial, es necessita tenir un diagnòstic correcte per poder aplicar un tractament adequat, d’aquesta manera es minimitzen els riscos en quan a l’exacerbació de la simptomatologia del pacient i es podrà fer un seguiment molt més controlat de l’evolució. Material i mètodes: Recerca bibliogràfica a les bases de dades PEDro, Pubmed, Cochrane, Elsevier fins al 2013.es_ES
dc.description.abstractThe two disorders that can cause shoulder stiffness most often are adhesive capsulitis and shoulder stiffness. The diagnosis and differentiation between these two disorders can lead to confusion because they have a lot in common and share many characteristics, but are not the same. The adhesive capsulitis is an idiopathic disorder that affects the joint capsule, affects between 2-5% of the population, especially women between 40-60 years, there are two different types and presents a different evolution stages. On the other hand, shoulder stiffness is a secondary dysfunction caused by a previous factor that unchain and produce a capsule retraction. Therefore, the differentiation between these clinical symptoms is basic and essential, is need to have a correct diagnosis to apply the appropriate treatment, thereby we can minimize risks to avoid an increase of the symptoms of the patient and can follow disease’s evolution more exactly. Material and methods: Bibliographic research in the database PEDro, PubMed, Cochrane, Elsevier until 2013.es_ES
dc.format.extent46 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectEspatlleses_ES
dc.subjectDiagnòstic diferenciales_ES
dc.subjectCapsulitis adhesivaes_ES
dc.subject.otherShoulderes_ES
dc.subject.otherDiagnosis, Differentiales_ES
dc.subject.otherAdhesive capsulitises_ES
dc.titleEspatlla rígida: Diagnòstic diferencial en fisioteràpiaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España