Show simple item record

dc.contributor.advisorSirvent Ribalda, Enric
dc.contributor.authorAlcoceba Lillo, Ignacio
dc.contributor.authorCampaner Pagès, Laura
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2016-05-12T15:34:06Z
dc.date.available2016-05-12T15:34:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/177
dc.description.abstractSegons el criteri del consens de Budapest, la Síndrome Dolorosa Regional Complexa (SDRC) està caracteritzada per un dolor regional continu (espontani i/o evocat) aparentment desproporcionat a la duració o magnitud del curs clínic usual de qualsevol trauma o lesió coneguda. El dolor generalment és de predomini distal i s‘acompanya d‘anomalies sensorials, motores, sudomotores, vasomotores, i/o tròfiques. Es creu que els principals mecanismes fisiopatològics són la inflamació neurològica, la disfunció autonòmica i els canvis neuroplàstics a nivell del sistema nerviós central. Es pot dividir en dos tipus: SDRC tipus I, on no hi ha un dany nerviós evident, i SDRC tipus II, on sí es pot identificar el dany. La SDRC es presenta com un conjunt de signes i símptomes sensorials, autonòmics i motors que poden variar entre diferents individus i en el mateix individu segons la fase evolutiva de la patologia: fase aguda inflamatòria, distròfica o atròfica. Actualment s‘utilitzen els criteris de Budapest per realitzar el seu diagnòstic, el quals tenen una sensibilitat del 85% i una especificitat del 69%. En aquest treball es presenta una valoració i pauta de tractament per a pacients amb la SDRC en l‘extremitat superior, depenent de la fase evolutiva en la que es troben.es_ES
dc.description.abstractAccording to the Budapest consensus group, the Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) is characterized by a continuing regional pain (spontaneous and/or evoked) that is seemingly disproportionate in time or degree to the usual clinical course of any known trauma or other injury or lesion. The pain usually has a distal predominance and is accompanied by abnormal sensory, motor, vasomotor and/or trophic findings. The main pathophysiological mechanisms seemed to be neurological inflammation, autonomic dysfunction and neuroplastic changes of the central nerveous system. Is divided into two types: CRPS type I where there is no obvious nerve damage and CRPS type II where there is identifiable nerve damage. CRPS appears as a set of sensory, motor and autonomic signs and symptoms which can vary between individuals and within the same individual according to the developmental stage of the pathology: acute inflammatory phase, dystrophic phase or atrophic phase. ―Budapest criteria‖ are used currently for the diagnosis, which have a sensitivity of 85% and a specificity of 69%. In this work is presented an evaluation and treatment plan for patients with upper extremity CRPS, depending in which developmental phase they are.es_ES
dc.format.extent45 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectDistròfia simpàtica reflexaes_ES
dc.subjectDiagnòstices_ES
dc.subjectBraçoses_ES
dc.subject.otherReflex sympathetic dystrophyes_ES
dc.subject.otherDiagnosises_ES
dc.subject.otherArmes_ES
dc.titleDiagnòstic i tractament fisioterapèutic de la Síndrome Dolorosa Regional Complexa en l’extremitat superiores_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España