Show simple item record

dc.contributor.advisorEl Bouchaibi Daali, Imad
dc.contributor.authorLahoz de la Morena, Marcel
dc.contributor.authorTorres Ricarte, Marc
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2016-05-30T13:57:35Z
dc.date.available2016-05-30T13:57:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/192
dc.description.abstractL’actual fenomen migratori viscut a Catalunya durant els darrers anys ha creat un entorn multicultural als Centres d’Atenció Primària, fet que provoca que els professionals d’Infermeria hagin d’afrontar nous reptes per a donar una atenció adequada al usuaris d’origen immigrant. A partir d’aquesta situació, s’ha elaborat un projecte d’investigació, on l’objectiu principal és avaluar les actituds dels professionals d’Infermeria de Catalunya envers als usuaris d’origen immigrant. Per aconseguir els objectius es duu a terme una investigació de caràcter quantitativa i exploratòria, utilitzant com a instrument d’avaluació un qüestionari autoadministrat que dona resposta als objectius plantejats prèviament. Dotant-nos d’informació especifica que es veu traduïda amb que és imprescindible dotar als futurs professionals d’Infermeria de formació específica en competència cultural. De la mateixa manera que, la Infermeria Transcultural obtingui un rol de lideratge en la gestió de la diversitat cultural present en els Centres d’Atenció Primària de Catalunya amb major nombre d’usuaris d’origen immigrant.es_ES
dc.description.abstractThe actual migration phenomenon in Catalonia during these last years have produced an intercultural context on the Primary Healthcare centres, which results into an effort for Healthcare givers professionals, nurses in our study case, to give an appropriate attention to immigrant origin users. As a result, a research project has been made to assess the attitudes of nursing professionals in Catalonia towards immigrant users. This objective could be achieved by making a quantitative and explorative investigation, using a self-administered questionnaire as an evaluation instrument, which will give answers to our objectives. Providing specific information which is translated by saying that is essential to equip with specific training in cultural competence to future nursing professionals. In the same way, to get a Transcultural Nursing leadership role in the management of cultural diversity present in primary care centres in Catalonia with the largest number of users of immigrant origin.es_ES
dc.format.extent47 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectImmigrantses_ES
dc.subjectCentres d'atenció primàriaes_ES
dc.subjectInfermeria transculturales_ES
dc.subject.otherImmigrantses_ES
dc.subject.otherAmbulatory medical carees_ES
dc.subject.otherTranscultural nursinges_ES
dc.titleProjecte d’estudi d’investigació: Avaluació de les actituds dels professionals d’infermeria d’atenció primària de Catalunya envers al usuari d’origen immigrantes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España