Show simple item record

dc.contributor.advisorMontes Hidalgo, Javier
dc.contributor.authorBergés Garrido, Meritxell
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2015-01-20T15:56:04Z
dc.date.available2015-01-20T15:56:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/21
dc.description.abstractEl terme ictus cada vegada es sent més i és una tendència que anirà en augment al llarg dels anys degut a l’envelliment de la població. Aquesta patologia, classificada dins les malalties cardiovasculars, pot causar seqüeles importants i no existeix gaire informació sobre quina repercussió té en diferents aspectes, com podria ser el dia a dia de les persones que l’han tingut. Sent aquesta la primera causa d’invalidesa en adults i també una de les més rellevants en demència, és necessari veure com afecta a les persones en termes de qualitat de vida. Així doncs, en aquest estudi es pretén avaluar la qualitat de vida de pacients amb una història d’ictus que estiguin institucionalitzats i fer-ne una comparació amb aquells que no ho estan per veure la influència de l’entorn en aquesta. Per fer-ho es realitzarà una prova pilot de l’estudi que es durà a terme al barri de la Dreta de l’Eixample. Per tal d’avaluar la qualitat de vida els participants respondran un conjunt d’escales i un qüestionari amb dades personals. Les variables quantitatives a estudi seran els resultats donats a les escales de qualitat de vida següents: Escala GENCAT de Qualitat de vida, escala de qualitat de vida relacionada amb la salut específica d’ictus (ECVI-38), el qüestionari de Duke, l’Índex de Barthel i el Test de Pfeiffer. En quant a les variables sociodemogràfiques qualitatives es tindran en compte sexe, estat civil, lloc d’habitatge, entorn de convivència, situació econòmica i recolzament familiar.es_ES
dc.description.abstractThe term stroke is on everybody’s lips and will gain even more awareness over the coming years due to the population ageing. This pathology, which belongs to the group of cardiovascular diseases, can cause severe consequences and there is not many information about its impact on various aspects, as the day-to-day of people who have suffered it. Since the stroke is the leading cause of disability in adults and one of the most important ones in dementia, it is necessary to see how this disease affects people in terms of quality of life. Therefore, the aim of this study is to evaluate the quality of life of patients with a history of stroke who are institutionalized and compare it to those who are not to assess the influence of their environment. In order to achieve the objectives, a pilot test of the study will be held at the neighborhood of “la Dreta de l’Eixample”. To evaluate the quality of life, the participants will answer a set of scales and a questionnaire with personal data. The quantitative variables of the study will be the results given to the following quality of life scales: the scale GENCAT of quality of life, the scale of quality of life related to stroke specific health (ECVI -38), the Duke questionnaire, the Barthel Index and the Pfeiffer Test. As for the qualitative socio-demographic variables, the following ones will be taken into account: gender, marital status, place of residence, coexistence environment, economic status and family support.es_ES
dc.format.extent38 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectQualitat de vidaes_ES
dc.subjectMalalties cerebrovasculars -- Pacientses_ES
dc.subject.otherCerebrovascular Disorderses_ES
dc.subject.otherQuality of lifees_ES
dc.titleInfluència de l’entorn en la qualitat de vida de pacients institucionalitzats i no institucionalitzats amb antecedents d’Ictuses_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España