Show simple item record

dc.contributor.advisorFernández Donaire, Lidia
dc.contributor.authorBalaguer Fontanals, Sònia
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2016-07-21T06:57:23Z
dc.date.available2016-07-21T06:57:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/222
dc.description.abstractLes úlceres per pressió (UPP) són lesions tissulars que representen un problema de salut important tant als pacients com a les famílies. A més a més constitueixen una elevada despesa en el sistema sanitari. Les cures d’aquestes ferides són competència del rol infermer, des de la prevenció fins al restabliment de la integritat cutània. Els protocols constitueixen una eina eficaç per resoldre diferents problemes de salut i procediments sanitaris de forma consensuada. Es desenvolupen i s’elaboren, amb un ampli estudi científic previ, que unifica els millors criteris, disminuint així la variabilitat de la pràctica clínica, per obtenir els millors resultats en benefici de la salut dels pacients. D’altra banda i segons l’evidència científica, la metodologia de cas clínic, representa una estratègia molt útil per resoldre problemes de salut. D’una manera pràctica, mostren els resultats obtinguts de l’aplicació d’un pla de cures personalitzat. Aquest treball consisteix en un cas clínic d’una pacient que inicialment no presenta UPP. El motiu d’ingrés queda en un segon pla, per l’aparició d’una úlcera, que no ha estat previnguda, al no aplicar el Protocol de Prevenció i Tractament de Nafres per pressió de l’hospital. Posteriorment s’elabora un pla de cures personalitzat, mitjançant una valoració per patrons funcionals de salut. La resolució amb èxit del cas, es porta a terme gràcies a les cures d’infermeria indicades al protocol. Aquest treball pretén contribuir a destacar la importància del seguiment dels protocols de les UPP, per la seva cura.es_ES
dc.description.abstractPressure ulcers are tissue lesions representing a major health problem both patients and families. Also constitute a high cost in the health care system. The care of theses wounds are the responsibility of the role of nurses, from prevention to restoration of skin integrity. Protocols are an effective tool to solve different health problem and different health procedures consensually. Is developed and extensive prior scientific study, which unifies the best criteria, thus reducing the variability of clinical practice, for best results benefit patient health. Moreover and according to scientific evidence, the clinical case methodology, represents a useful strategy to solve health problems. Very practical, showing results of implementation of a personalized care plan. This work consists in a case report that a patient who initially had no pressure ulcer. The reason for the income is in the background, for appearance of an ulcer, which has not been prevented, not to apply the Hospital Protocol for the Prevention of Pressure Ulcers. Subsequently made a personal care plan, through a health assessment functional pattern. Successful resolution of the case, takes place through nursing specified in the protocol. This work aims to help highlight the importance of monitoring pressure ulcer protocols for healing.es_ES
dc.format.extent38 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectÚlcera per pressióes_ES
dc.subjectProtocols d'infermeriaes_ES
dc.subjectInfermeria basada en l'evidènciaes_ES
dc.subject.otherBedsoreses_ES
dc.subject.otherNursing care planses_ES
dc.subject.otherEvidence-based nursinges_ES
dc.titleUnificar criteris per a la cura de les úlceres per pressió. Un cas clínices_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España