Show simple item record

dc.contributor.advisorMuñoz Gimeno, Maria Mercedes
dc.contributor.advisorRuiz Mata, Francisca
dc.contributor.authorBaró Ibars, Julia
dc.contributor.authorCarmona Calafí, Gemma
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2017-01-31T12:58:47Z
dc.date.available2017-01-31T12:58:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/289
dc.description.abstractEl tabaquisme provoca al voltant de 6 milions de morts cada any al nostre Estat, cap al 2030 aquesta xifra augmentarà fins a 7,5 milions. S’estima que causa aproximadament el 71% dels casos de càncer de pulmó, el 42% de les malalties respiratòries cròniques i al voltant del 10% de les malalties cardiovasculars (1). Pel que el tabaquisme segueix sent un greu problema de salut pública a Espanya. L’inici del consum de tabac es produeix a l’adolescència, concretament i en l’Estat Espanyol l’edat mitja d’inici és de 13,6 anys (2). Tenint en compte l’addicció que provoca el tabaquisme, és convenient prioritzar la prevenció per evitar que els joves s’iniciïn en l’hàbit tabàquic,i així disminuir el nombre d’adults fumadors i eludir els problemes de salut derivats del seu consum. El treball és un Projecte de Guia de Pràctica Clínica (PGPC) dirigida a la prevenció del tabaquisme en pre-adolescents d’Espanya. Un cop implementada, pretén ser un recurs pels professionals de la salut, que els permetrà millorar la prevenció de la salut de la població diana, que són els pre-adolescents de 8 a 11 anys els quals segons les estadístiques encara no s’han iniciat en el consum. Per dur a terme la realització del PGPC s’ha realitzat una intensa recerca bibliogràfica gràcies a la qual s’ha establert el marc conceptual del PGPC i s’ha definit l’estratègia metodològica per l’elaboració de la futura Guia.es_ES
dc.description.abstractSmoking causes about 6 million deaths each year in our state, by 2030 this figure will rise to 7.5 million. It is estimated to cause approximately 71% of cases of lung cancer, 42% of chronic respiratory diseases and about 10% of cardiovascular disease (1). As smoking remains a serious public health problem in Spain. The onset of smoking occurs in adolescence, particularly in Spain and the average age of onset is 13.6 years (2). Considering the addiction caused by smoking, it is advisable to prioritize prevention to prevent young people from starting smoking in, thus reducing the number of adult smokers and circumvent health problems arising from its consumption. This work is a Project Clinical Practice Guideline (PCPG) directed to smoking prevention in pre-adolescents in Spain. Once implemented, is intended as a resource for health professionals, enabling them to improve the prevention of the health of the target population, which are pre-teens 8 to 11 years according to statistics which have not started yet consumption. To carry out the implementation of PCPG has done intensive research literature through which established the conceptual framework of PCPG defined strategy and methodology for the preparation of the future guidees_ES
dc.format.extent57 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectTabaquisme--Prevencióes_ES
dc.subjectAdolescents--Consum de tabac--Espanyaes_ES
dc.subject.otherTobacco habit--Preventiones_ES
dc.subject.otherTeenagers--Tobacco use--Spaines_ES
dc.titlePrevenció del tabaquisme en pre-adolescentses_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España