Show simple item record

dc.contributor.advisorMontes Hidalgo, Javier
dc.contributor.authorDalfó Pibernat, Enric
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2015-01-21T15:49:27Z
dc.date.available2015-01-21T15:49:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/28
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ. La diabetis és una malaltia crònica amb un gran impacte sociosanitari tan per la seva alta prevalença com per les complicacions cròniques que se’n deriven i la seva alta taxa de mortalitat. S’estima que per l’any 2025 vora 366-380 milions pateixin aquesta malaltia per contra dels 246 milions que hi havia l’any 2000. En el tractament de la diabetis hi ha cinc pilars que són els següents: Pla alimentari saludable, exercici físic regular, el control de la glucèmia al propi domicili, el tractament farmacològic i l’educació diabètica. OBJECTIU. Analitzar l’evolució i la importància de l’exercici físic i la dieta en el pacient diabètic. MATERIAL I MÈTODES. Revisió sistemàtica. Es fa una recerca sobre tres punts. Un és la importància de la diabetis i l’epidemiologia. Un altre recerca és sobre la situació actual i futura de la dieta i l’exercici físic i per últim una recerca sobre la evolució històrica i el benefici que comporta la dieta i l’exercici físic. DISCUSSIÓ/CONCLUSIÓ. Es remarca la importància de la dieta, l’exercici físic, la medicació, el control de la glucèmia al propi domicili i l’educació sanitària. La dieta i l’exercici físic són de gran benefici per al pacient diabètic i són dos dels pilars fonamentals del tractament diabètic. S’observa una evolució històrica positiva en els transcurs dels anys pel que fa als beneficis de la dieta i l’activitat física i la seva aplicació en el tractament diabètic.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION. Diabetes is a chronic disease with a major impact on healthcare as its hight prevalence, derived chronic complications and high mortality rate. It is estimated that by 2025 over 366-380 million will have Diabetis Mellitus while on 2000 it was 246 million. In the diabetes treatment the five pillars are: Health eating plan, regular exercise, Blood glucose control at your place, drug treatment and diabetes education. OBJECTIVE. Analyze the evolution and importance of exercise and diet in diabetic patients. MATERIAL AND METHODS. Systematic review. There are three points research. One is the importance of diabetes and epidemiology. Another research is related to the current and future situation of diet and exercise and finally a research historical performance and benefits of diet and exercise. DISCUSSION/CONCLUSION. It highlights the importance of diet, exercise, medication, blood glucose control and health education. Diet and exercise are of great benefit for diabetic patients and are two of the most important diabetes treatment basis. Historical trend was positive through the years regarding the benefits of diet and physical activity and its application in treating diabetes.es_ES
dc.format.extent57 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectDiabetises_ES
dc.subjectDietaes_ES
dc.subjectExercicies_ES
dc.subject.otherDiabeteses_ES
dc.subject.otherDietes_ES
dc.subject.otherExercisees_ES
dc.titleAnàlisi de l’evolució i la importància de la dieta i l’exercici físic en el pacient diabètices_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España