Show simple item record

dc.contributor.advisorMartínez Gaitero, Carlos
dc.contributor.authorCarrero Salvador, Roger
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2017-04-19T15:17:06Z
dc.date.available2017-04-19T15:17:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/363
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ: El càncer colorectal constitueix avui en dia un dels càncers més freqüents i ha esdevingut un problema per a la societat actual, tant per la persona que ho pateix com per la despesa sanitària que requereix el seu tractament. Les causes d’aquesta patologia oncològica són multifactorials però s’ha demostrat que el sedentarisme i certs hàbits alimentaris com el consum excessiu de carns processades i un baix consum d’aliments rics en fibra poden contribuir en gran mesura en la seva aparició. OBJECTIU: L’objectiu d’aquest programa educatiu és disminuir en un 5% la incidència de nous casos de càncer colorectal a la població de Sabadell en el termini de 5 anys posteriors a les intervencions de promoció d’hàbits alimentaris saludables i activitat física regular. MÈTODE: En aquest treball es proposen diverses activitats per implementar als diversos Centres d’Atenció Primària (CAP) del municipi de Sabadell, dirigides a persones d’entre 35 i 50 anys les quals tinguin o hagin tingut un progenitor amb càncer colorectal. Les intervencions proposades inclouen diverses activitats que alternen classes magistrals amb tallers per a demostrar que s’han integrat correctament els coneixements adquirits. CONCLUSIONS: La prevenció primària suposa una eina de gran efectivitat per a educar a la població en relació a l’adquisició d’hàbits saludables que previnguin patologies com el càncer colorectal. La infermeria juga un paper destacat en les tasques de prevenció com a agent promotor de salut. Per tant el present programa d’educació per la salut potencia a través de la seva metodologia dinàmica i participativa un canvi d’hàbits en relació a l’alimentació i l’activitat física. PARAULES CLAU: càncer colorectal; sedentarisme; hàbits alimentaris; prevenció primària; hàbits saludables; intervencions; Programa d’educació per la salut.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION: Colorectal cancer is today one of the most common cancers being a problem for today's society, both for the person who suffers as health spending that requires treatment. The causes of this cancer are multifactorial but has been shown that a sedentary lifestyle and certain dietary habits such as excessive consumption of processed meats and low consumption of fiber-rich foods can contribute greatly in their appearance. OBJECTIVE: The objective of this educational program is to reduce by 5% the incidence of new cases of colorectal cancer in the population of Sabadell within 5 years following interventions to promote healthy eating habits and regular physical activity. METHOD: This university work purposes several activities to implement at the various Primary Care Center (CAP) of the municipality of Sabadell, aimed at people between 35 and 50 years whose parents are suffering or have suffered from colorectal cancer. The proposed interventions include various activities alternating master classes with dynamic activities to show that they have successfully integrated the acquired knowledge. CONCLUSIONS: Primary prevention is a highly effective tool to educate the population in relation to the acquisition of healthy habits that prevent diseases such as colorectal cancer. Nursing plays an important role in prevention efforts as health-promoting agent. Therefore this Health program tries to intensify through dynamic and participatory a change of habits in relation to healthy food and physical activity. KEYWORDS: colorectal cancer; sedentary lifestyle; eating habits; primary prevention; healthy habits; interventions; health Program.es_ES
dc.format.extent97 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectCòlon--Cànceres_ES
dc.subjectCòlon--Càncer--Prevencióes_ES
dc.subjectEducació sanitàriaes_ES
dc.subject.otherColon (Anatomy)--Canceres_ES
dc.subject.otherColon (Anatomy)--Cancer--Preventiones_ES
dc.subject.otherHealth educationes_ES
dc.titlePrograma d’Educació per a la Salut de prevenció del càncer colorectal a través de l’activitat física i la dietaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España