Show simple item record

dc.contributor.advisorEdo Gual, Montserrat
dc.contributor.authorLanuza Álvarez, Ester
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2017-04-27T15:09:54Z
dc.date.available2017-04-27T15:09:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/382
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ: El terme oncologia integrativa sorgeix de la necessitat de posar nom als models d’atenció de tractar als pacients de manera individual i hol·lística fent ús de la medicina convencional i dels mètodes complementaris conjuntament. Actualment, dins les teràpies complementàries més utilitzades entre les dones amb càncer de mama està el Reiki, una teràpia energètica que a través de la imposició de mans pretén fomentar la capacitat del cos per pal·liar símptomes i afavorir la sensació de benestar. OBJECTIU : Conèixer les experiències de les dones amb càncer de mama tractades amb tècniques convencionals i amb la teràpia de Reiki de manera conjunta. METODOLOGIA : Estudi qualitatiu fenomenològic, des d’un paradigma interpretatiu. La mostra estarà constituïda per entre 10-12 dones amb càncer de mama en tractament actiu convencional, complementat amb Reiki, de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. S’ empraran entrevistes individuals semiestructurades com a tècnica de recollida de dades, transcrites i analitzades posteriorment. CONCLUSIÓ : Degut a l’augment d’ús del Reiki entre les dones amb càncer de mama, es planteja la necessitat d’aprofundir en conèixer com afecta aquesta teràpia a la qualitat de vida d’aquestes pacients durant el seu procés patològic. Seria important que les infermeres tinguin present en que consisteix el Reiki, i les vivències i repercussions tant a nivell físic com psíquic d’aquesta teràpia, per acompanyar a les pacients de la millor manera possible durant la seva patologia. PARAULES CLAU: càncer de mama, oncologia integrativa, teràpies complementàries, Reiki, qualitat de vidaes_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION : Integrative Oncology term has come out from the need of naming care models from treating patients individually and from an holistic perspective, making use of conventional medicine and complementary methods together. Currently, one of the most used complementary therapies used by women with breast cancer is Reiki, an energy therapy which encourage the body’s ability to palliate symptoms and which promotes welfare feeling through the hands imposition. OBJECTIVE : To know the experiences among women with breast cancer treated with both conventional techniques and Reiki therapy. METHODOLOGY : Phenomenological qualitative study, from an interpretative paradigm. The sample will comprise 10-12 women with breast cancer in active treatment with conventional medicine, complemented with Reiki, from the University Hospital Germans Trias i Pujol. There will be used individual interviews as a technique for data collection, transcribed and analyzed later. CONCLUSION : Due to the increased usage of Reiki among women with breast cancer, is posed the need to deepen in learning about how Reiki therapy affects the quality of life of these patients during their pathological process. It would be important that nurses know what is Reiki, the experiences and both physical and psychic impact of this therapy, allowing nurses to accompany these women the best way possible during their pathology. KEY WORDS: breast cancer, integrative oncology, Complementary Therapies, Reiki, quality of life.es_ES
dc.format.extent57 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectMama--Cànceres_ES
dc.subjectReikies_ES
dc.subjectQualitat de vidaes_ES
dc.subject.otherBreast--Canceres_ES
dc.subject.otherReiki (Healing system)es_ES
dc.subject.otherQuality of lifees_ES
dc.titleOncologia integrativa: experiència del Reiki en la qualitat de vida de les dones amb càncer de mamaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España