Show simple item record

dc.contributor.advisorMartín Delgado, Leandra
dc.contributor.authorPont Briansó, Marta
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2017-05-11T09:57:30Z
dc.date.available2017-05-11T09:57:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/401
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ : Aquest estudi pretén descriure la relació entre la satisfacció laboral i la intel·ligència emocional dels professionals sanitaris que treballen en el món penitenciari. La importància que han adquirit aquests dos conceptes dins de l’àrea de recursos humans en la gestió assistencial, ha vingut donada pel recent interès en disminuir costs i augment la qualitat assistencials del centres hospitalaris. METODOLOGIA : estudi descriptiu, transversal, observacional, analític i multicèntric. La mostra són tots els professionals d’infermeria que treballen en els 16 centres penitenciaris a Catalunya. S’utilitza el qüestionari TMMS-24 per a calcular la intel·ligència emocional i el qüestionari Font-Roja ampliat per a la satisfacció laboral. PARAULES CLAU : satisfacció laboral, intel·ligència emocional, infermeria penitenciaria, qualitat assistencial.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION : This investigation pretends to describe de relationship between job satisfaction and emotional intelligence of the Catalan penitentiary nurses. The importance that enquired these two concepts in the human recourses area in the healthcare quality has been increased because the need to decrease the costs and rise the healthcare quality in the hospitals institute. METODOLOGY : A descriptive, transversal, observational, analytic and multicentre study. The sample is composed with all the nurses that work in the 16 Catalan prisons. It’s used the TMM-24 questionnaire to calculate the emotional intelligence and the extended version of Font Roja to calculate the job satisfaction. KEY WORDS: job satisfaction, emotional intelligence, penitentiary nursery, healthcare quality.es_ES
dc.format.extent50 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectSatisfacció en el treballes_ES
dc.subjectIntel·ligència emocionales_ES
dc.subjectInstitucions penitenciàrieses_ES
dc.subjectInfermeria--Pràctica professionales_ES
dc.subject.otherJob satisfactiones_ES
dc.subject.otherEmotional intelligencees_ES
dc.subject.otherCorrectional institutionses_ES
dc.subject.otherNursing--Practicees_ES
dc.titleRelació entre intel·ligència emocional percebuda i satisfacció laboral en infermeria penitenciàriaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España