Show simple item record

dc.contributor.advisorCapilla Villoria, Begoña
dc.contributor.authorBarranco Reixachs, David
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2017-12-13T15:36:18Z
dc.date.available2017-12-13T15:36:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/416
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ: Una de les complicacions de les pròtesis total de genoll (PTG) és el dolor persistent postquirúrgic, probablement, per afectació neural. Una forma de valorar les alteracions neurals és a través de la valoració del sistema somatosensorial. El Quantitative Sensory Testing (QST) és un dels mètodes més fiables per saber l’estat del sistema somatosensorial on la neurodinàmica les podria revertir. OBJECTIUS: Comparar si la neurodinàmica en PTG amb alteracions somatosensorials difereix del grup sense alteracions amb fisioteràpia convencional i pronòstic segons presència de fenotips del QST. DISSENY: Estudi quasiexperimental amb grup control (fisioteràpia) i amb alteracions somatosensorials (fisioteràpia + neurodinàmica) en pacients majors de 60 anys intervinguts de PTG Fast-track. MESURES PRINCIPALS: S’analitzen les variables del QST i fenotips (dia 5 postintervenció) i WOMAC, LANSS i PainDETECT (dia 5 i setmana 6 postintervenció) S’aplica un test estadístic de normalitat i les dades són analitzades utilitzant els tests Wilcoxon, Mann-Whitney i T de Student segons idoneïtat. S’estableix interval de confiança al 95%. RESULTATS: 9 pacients inclosos i tots tenen alteracions somatosensorials. Es modifica l’estudi per intervenció abans-després. Els resultats són: WOMAC inicial: 44,55 ± 14,44. WOMAC: 33,00 ± 18,78; Diferència de WOMAC: -16,25 ± 14,88 amb QST alterat; -7,80 ± 29,80 en no alterat. Diferència de LANSS: 1,0 ± 7,74 amb QST alterat; 0,4 ± 3,57 en no alterat; Diferència de PainDETECT: -16,25 ± 14,88 amb QST alterat; -7,80 ± 29,80 en no alterat. Sense resultats estadísticament significatius. CONCLUSIONS: El estudi no pot descartar les hipòtesis nul·les. Es requereixen més estudis. PARAULES CLAU : Arthroplasty, Replacement, Knee, Pain mesurament, Nociceptiones_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION: One of the complications of Total Knee Arthroplasties (TKA) is persistent postoperative pain, which is likely to affect neural. One way to assess neural disorders is through the evaluation of the somatosensory system. The Quantitative Sensory Testing (QST) is one of the most reliable methods to know the status of the somatosensory system where neurodynamics could reverse. AIM: To compare if neurodynamics in TKA with somatosensory abnormalities differs from conventional physiotherapy group without abnormalities and the presence of phenotypes and prognosis according to the QST. METHODS: quasi-experimental study with a control group (physiotherapy) and somatosensory disorders (physiotherapy + neurodynamics ) in patients over 60 yr with TKA Fast-Track Intervention. MAIN MEASURES: QST and its phenotypes were recorded (postoperative day 5) and WOMAC, PainDETECT and LANSS (5th and 6th postoperative week). Normality tests were applied and the data were analyzed using the Wilcoxon test, Mann-Whitney and T Student according to suitability. Establishing confidence interval 95%. RESULTS: 9 patients included and all have somatosensory disorders. The study is Modified to a before-after intervention study. The results were: initial WOMAC: 44.55 ± 14.44. Final WOMAC: 33.00 ± 18.78; WOMAC difference: -16.25 ± 14.88 altered QST altered; -7.80 ± 29.80 not altered. LANSS difference: 1.0 ± 7.74 altered QST; 0.4 ± 3.57 non altered; PainDETECT difference: -16.25 ± 14.88 altered QST; -7.80 ± 29.80 not altered. No statistically significant results. CONCLUSIONS: The study can not rule out the null hypothesis. Further studies are required. KEYWORDS : Arthroplasty, Replacement, Knee , Pain mesurament, nociceptiones_ES
dc.format.extent62 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectArtroplàstiaes_ES
dc.subjectGenolls artificialses_ES
dc.subjectDolores_ES
dc.subject.otherArthroplastyes_ES
dc.subject.otherArtificial kneees_ES
dc.subject.otherPaines_ES
dc.titleEfecte del lliscament neurodinàmic en pròtesi total de genoll en protocol fast-track amb alteracions somatosensorialses_ES
dc.typemasterThesises_ES
dc.description.degreenameMàster Universitari en Investigació Traslacional en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España