Show simple item record

dc.contributor.advisorMartínez Gaitero, Carlos
dc.contributor.authorDalmau Pastor, Elisabeth
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-01-15T11:22:51Z
dc.date.available2018-01-15T11:22:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/446
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ : En l’actualitat, hi ha hagut un increment del nombre de persones que requereixen cures d’un tercer. A Espanya, la dependència representa un 9,0% de la població total, del qual un 10,5% pertanyerien al nombre de persones dependents a Catalunya. Dins d’aquest percentatge, existeix un grup de persones que per la seva quantia i estament social no són gaire visualitzats com a col·lectiu dependent, els nens. Els nens dependents comporten una taxa elevada de sobrecàrrega en els cuidadors, segons els resultats un 79,0% dels cuidadors presentarien sobrecàrrega, la qual acostuma a passar desapercebuda, és insuficientment estudiada i ajudada. Per aquest motiu el centre d’atenció d’aquest programa se centra en els cuidadors de nens dependents a Catalunya. OBJECTIU : Disminuir en un 20,0% el percentatge de sobrecàrrega que presenten els cuidadors de nens dependents participants en el programa, en un any. MÈTODES : A través d’un equip multidisciplinar format per infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs i professors d’educació especial. És realitzaran 6 sessions de dues hores, amb un total de 26 activitats dirigides i enfocades en sensibilitzar i donar estratègies als cuidadors perquè adaptin les tasques a les necessitats del nen i s’integrin socialment, evitant l’aïllament i buscant suport. CONCLUSIÓ : La sobrecàrrega és una situació prevalent en els cuidadors de nens dependents de Catalunya, la qual no és gaire visible. A la llarga, pot produir un augment del nombre de persones consumidores del sistema sanitari, produint una insostenibilitat d’aquest. Per aquest motiu, des d’infermeria s’ha de poder intervenir fent una bona prevenció i promoció de la necessitat de cuidar-se com a cuidador, integrant-se socialment i adaptant a les necessitats del nen les tasques a realitzar, per no sobrecarregar-se i millorar o estabilitzar l’autonomia del nen. PARAULES CLAU: Educació per a la salut; Programa de Salut; Sobrecàrrega del cuidador; Nens dependents; Infermeria; Equip multidisciplinar.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION: Nowadays, the increase in life expectancy has led to an increase of the numbers of people that need to be cared for by another person. In Spain, the dependents represent a 9.0% of the population, of which a 10.5% are dependents in Catalonia. Within this group, there are a small percentage of people who are rarely seen as dependents, even for their amount and their social group, the children. Dependent children involve a high rate of burdened caregivers. According to the results submitted, 79.0% of caregivers are overloaded, a fact that tends to be overlooked, is little studied and unassisted. For this reason, the focus of this program is on caregivers of dependent children in Catalonia. GOALS: The following health educational program is aimed to reduce by 20,0% the percentage of burden in caregivers of dependent children in Catalonia, within a year. METHODOLOGY : The interventions will be carried out by a multidisciplinary team consisting of nurses, physiotherapists, psychologists and special education teachers. The program will consist of six two-hour sessions with up to 26 activities aimed and focused on raising awareness and providing the caregivers with strategies to face the overloaded situation in which they find themselves. CONCLUSION: Extra burden is a persistent situation in caregivers of dependent children in Catalonia, which is not visible at all and, in the long run, can cause an increase in the number of consumers of the health services, leading to its collapse. From nursing, along with other professionals, it should be possible to early detect possible extra burden situations in caregivers of dependent children, by means of accompany children to medical visits, with special education schools, or with rehabilitation projects continuing the school work. It is in this places where you should be able to intervene doing prevention tasks and promoting the need of taking care of yourself as a caregiver, of become socially integrated and adapting the child’s needs to the tasks to be done, in order to not burden themselves and to improve or stabilize the autonomy of the dependent child. KEYWORDS: Health Education; Health Program; Burden; Caregiver; Disabled children; Dependency; Nursing; Multidisciplinary Team.es_ES
dc.format.extent110 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectPersones dependents--Curaes_ES
dc.subjectCuidadorses_ES
dc.subjectInfants malalts--Curaes_ES
dc.subject.otherDependents--Carees_ES
dc.subject.otherCaregiverses_ES
dc.subject.otherSick children--Carees_ES
dc.titlePrograma de Salut per disminuir la sobrecàrrega en cuidadors de nens amb dependència a Catalunyaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España