Show simple item record

dc.contributor.advisorMontané Blanchart, Marta
dc.contributor.authorAmaro Vargas, José Antonio
dc.contributor.authorAmela Marin, Antoni
dc.contributor.authorBaena Martínez, Sandra
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-11-30T15:50:40Z
dc.date.available2018-11-30T15:50:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/516
dc.description.abstractLa prevalença de mal de cap a nivell mundial és del 47% essent un 30-46% cefalea tensional. És el mal de cap primari més freqüent, i la seva tipologia crònica es dóna més en dones que homes (un 60% de dones, majoritàriament raça blanca i d’edat mitja d’uns 40,7 anys) causant gran discapacitat i una gran despesa sociosanitària. Tot i que la cefalea tensional és la forma més comuna de les cefalees primàries, els pacients no acostumen a consultar el metge i, encara menys, serveis de fisioteràpia fins que no es cronifica. Sembla ser degut a la resposta tant ràpida que tenen els fàrmacs respecte la simptomatologia. La fisioteràpia que s’ha estat realitzant en els últims anys per a aquesta dolència compren diferents exercicis, tècniques de relaxació, mobilitzacions, manipulacions o massatge en diferents teixits o estructures. En canvi nosaltres volem fer un enfoc diferent, tenint com a referencia patològica als ulls i com aquests poden afectar a les cervicals de manera reflexa, conseqüentment provocant un quadre de cefalea. Aquest abordatge terapèutic serà idoni per a pacients on el tractament convencional de cervicals no hi ha funcionat ja que es possible que hi hagi un component ocular. PARAULES CLAU : Cefalea tensional, cefalea i postura, cefalea i ús del ordinador, cefalea i fisioterapia, cefalea ocular, visió i postura, control motor cervical i ocular, réflex oculocervical, moviments oculars durant la lectura.es_ES
dc.description.abstractThe incidence of headaches in the world is 47%. Concretely, 30-46% of this percentage is known to be tensional headaches. This is the most common primary headache and its chronic typology is more usual in women than in men (60% women, mostly white with an average of 40.7). They cause major disability and lead to a big socio-sanitary expenditure. Although tensional headache is the most common kind of primary cephaleas, patients usually do not seek medical advice (even less from physiotherapists) until it gets chronic. It could be explained by the fast of pharmacological solutions. When it comes to physiotherapy related to this pathology, there are many exercises, relaxation techniques, mobilizations, manipulation and massage of the different tissues and structures. Nevertheless, we would provide a different perspective. We take the eyes as a pathological reference and how they could affect the cervical joint in a reflex way producing headache. This therapeutic approach could be the best one for patients whose conventional treatment didn’t work because they might have an ocular disorder component. KEYWORDS : Tensional headache, headache and posture, headache associated with pc use, headache and physiotherapy, ocular headache, vision and position, cervical motor control and ocular, oculomotor muscles, oculomotor reflex, optomotor reflex, ocular movements in reading.es_ES
dc.format.extent48 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectCefalàlgia--Fisioteràpiaes_ES
dc.subject.otherHeadache--Physical therapyes_ES
dc.titleCefalea associada al treball amb ordinador: patologia oculocervical. Diagnòstic i tractament en fisioteràpia.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España