Show simple item record

dc.contributor.advisorSalvadó Escarramán, Carlos
dc.contributor.authorCampañá Kuchenbrandt, Alba
dc.contributor.authorCarrascal Pérez, Tania
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-12-13T15:30:31Z
dc.date.available2018-12-13T15:30:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/519
dc.description.abstractL’atàxia cerebel·losa és un signe clínic que es caracteritza per provocar la descoordinació en el moviment de les diferents parts del cos. Aquesta descoordinació pot afectar a dits i mans, braços i cames, al tronc, a la parla, als moviments oculars i al mecanisme de deglució, entre d’altres. També pot afectar totes aquests parts conjuntament. L’atàxia pot ser hereditària o pot estar provocada per una lesió secundària que afecti al cerebel així com també a les seves vies. L’atàxia secundària pot estar causada per: ictus (hemorràgics o isquèmics), traumatisme cranioencefàlic (TCE) o malformacions vasculars que provoquen hemorràgies. La clínica que presenten aquests pacients és la següent: discinèrgies i incoordinació, dismètria i tremolor, dèficit en la generació de forces, dèficit d’equilibri i disfunció de la marxa, dèficit en el control oculomotor, problemes en la parla com la disàrtria i símptomes no motors com la mala funció executiva, cognició espaial deteriorada i dificultats lingüístiques. El diagnòstic es realitza mitjançant les proves complementàries, el signes i símptomes i mitjançant una correcta valoració amb l’ajuda de tests i escales com: SARA (Scale for the Assessment and Rating of Ataxia), Trunk Control Test (TCT), BBS (Berg Balance Scale), 6MWT (6 Minutes Walking Test), Timed up and go test i l’Abilhand Questionaire. El tractament anirà encaminat especialment a la recuperació dels dèficits en coordinació i equilibri, millorant així el control del tronc, l’autonomia i la marxa. PARAULES CLAU : Atàxia cerebel·losa, Ictus cerebel·lós, Fisioteràpia, Rehabilitació, Valoracióes_ES
dc.description.abstractCerebellar ataxia is a clinical sign characterized by produce incoordination in the movements of different parts of the body. This incoordination can affect the fingers and hands, arms and legs, the trunk, the speech, eyes movements and swallowing mechanism, among others. It also can affect all these parts together. Ataxia may be hereditary or may be caused by a secondary lesion affecting the cerebellum as well as its tracks. The secondary ataxia can be caused by: stroke (ischemic or hemorrhagic), traumatic brain injury (TBI) or vascular malformations that will cause bleeding. These patients present the following symptoms: dyssynergia and incoordination, dismetria and tremor, power generation deficit, balance deficit and gait dysfunction, oculomotor deficit, speech problems (dysarthria) and non motor symptoms like: poor executive function, impaired spatial cognition and language difficulties. Diagnosis is done through complementary tests, signs and symptoms and through proper assessment with help of tests and scales including: SARA (Scale for the Assessment and Rating of Ataxia), Trunk Control Test (TCT), BBS (Berg Balance Scale) 6MWT (6 Minutes Walking test), Timed up and go test and Abilhand Questionaire. The treatment will be aimed especially for the recovery of deficits in coordination and balance, improving control of the trunk, independence and gait. KEYWORDS : Cerebellar ataxia, Cerebellar stroke, Physical therapy, Rehabilitation, Assessmentes_ES
dc.format.extent46 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectAtàxiaes_ES
dc.subject.otherAtaxiaes_ES
dc.titleAtàxia cerebel·losa secundària: Avaluació i tractament en fisioteràpiaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España