Show simple item record

dc.contributor.advisorTorelló Vilar, Manel
dc.contributor.authorBarrado Pomar, Víctor
dc.contributor.authorGarolera Pujol, Clàudia
dc.contributor.authorPrieto Gimeno, Marta
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2019-01-15T10:39:35Z
dc.date.available2019-01-15T10:39:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/543
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ: El Lligament Encreuat Anterior (LLEA) és el que es lesiona més freqüentment a nivell del genoll. El futbol és un dels esports amb més percentatge de ruptures del LLEA. El tractament d’elecció pels futbolistes d’elit és la lligamentoplàstia i, seguidament, les fases de rehabilitació, on l’última és el Return To Play (RTP). En aquesta es vol aconseguir que l’esportista torni a la pràctica esportiva al més aviat possible i en les millors condicions. OBJECTIUS: L’objectiu d’aquest treball és analitzar les bases del RTP després d’una intervenció del LLEA per tal d’establir el pla terapèutic més adequat per futbolistes d’elit masculins. RESULTATS I PLA TERAPÈUTIC: es durà a terme un diagnòstic a partir de l’anamnesi, l’exploració i la valoració específica. En el pla terapèutic es presenta un tractament específic per realitzar el RTP en futbolistes d’elit. Per iniciar-lo s’han de superar un seguit de testos com el Squat Jump Test, el Hop Test, el Drop Test, entre d’altres, i unes mesures bàsiques. El RTP estarà dividit en tres fases: entrenament de la carrera, increment de l’exigència i dificultat del gest esportiu específic i rehabilitació específica en el futbol. En cada una de les fases es realitzaran els exercicis específics amb més evidència científica. CONCLUSIONS: El pla diagnòstic permet als professionals determinar quins futbolistes estan preparats per iniciar el RTP i quins han de seguir amb les fases anteriors de rehabilitació. El pla terapèutic permet realitzar el RTP per futbolistes d’elit masculins intervinguts amb lligamentoplàstia, tenint en compte, els temps necessaris de recuperació per tal d’arribar a l’objectiu de l’esportista. PARAULES CLAU : Lligament encreuat anterior (LLEA), tornada a l’esport, reconstrucció, tractament, prevenció i futbol.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION: The Anterior Cruciate Ligament (ACL) is the ligament that suffers more injuries frequently when talking about knee injuries. Soccer is one of the sports where a high percentage of ACL injuries are caused. The treatment chosen by elite soccer players is the ligamentoplasty followed by the phases of rehabilitation –the last phase is the Return to Play (RTP)–. The RTP aims at encouraging sportspeople to practise sports again in their best physical condition as soon as possible. GOALS: The aim of this dissertation is to analyse the basis of the RTP after an ACL operation in order to establish the most suitable therapeutic plan addressed to the elite male soccer players. RESULTS AND THERAPEUTIC PLAN: A diagnosis will be conducted taking into consideration the medical history, the exploration, and the specific tests. A specific treatment to conduct the RTP for elite soccer players is presented in the therapeutic plan. Tests –such as the Squat Jump Test, the Hop Test and the Drop Test among others– and basic measures must be passed in order to start with the therapeutic plan. The RTP is divided into three phases: race training, increase of demand and difficulty concerning the specific sport gesture, and specific rehabilitation in soccer. The specific exercises –which have more scientific evidences– are going to be conducted in each of these phases. CONCLUSIONS: The diagnosis plan allows the professionals to determine the soccer players who are ready to start the RTP and the ones who still need to go through the previous phases of rehabilitation. The therapeutic plan leads to the RTP addressed to elite male soccer players who underwent an operation with ligamentoplasty considering the time needed for recovery to achieve the sportsperson’s objective. KEYWORDS : Anterior Cruciate Ligament (ACL), Return to Sport, Reconstruction, Treatment, Prevention and Soccer.es_ES
dc.format.extent49 p..es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectFutbol--Accidents i lesionses_ES
dc.subjectLligament encreuat anteriores_ES
dc.subject.otherSoccer injurieses_ES
dc.subject.otherAnterior cruciate ligamentes_ES
dc.titleReturn to Play post lligamentoplàstia del lligament encreuat anterior en futbolistes d’elit masculins (adult-jove): test, escales funcionals i pautes d’intervencióes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España