Show simple item record

dc.contributor.advisorAncizu García, Iciar
dc.contributor.authorPahissa Gales, Roger
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2021-11-25T14:55:18Z
dc.date.available2021-11-25T14:55:18Z
dc.date.issued2021-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/793
dc.description.abstractRESUM: INTRODUCCIÓ: El model d'atenció de cures pal·liatives ha demostrat la seva capacitat per a alleujar el sofriment de pacients en l'etapa final de la vida i de les seves famílies d'una manera compassiva i eficient. S’expressa alleujar el sofriment perquè l'afrontament de la pròpia mort o de la d'un ésser estimat genera un sofriment lligat a les pèrdues que excedeix la capacitat de tractament d'aquesta i altres disciplines mèdiques. Les cures pal·liatives no tenen com a objectiu evitar la malaltia, l'agonia ni la mort, sinó acompanyar al pacient i la seva família en els últims dies, proporcionant confort, alleujant el sofriment, i millorant la qualitat de vida. OBJECTIU GENERAL: Explorar el consens existent en el concepte de sedació pal·liativa als articles seleccionats de la bibliografia existent. METODOLOGIA: La cerca bibliogràfica es va realitzar en les bases de dades PudMed, Scielo i Medes. El període establert va ser gener 2015 - desembre 2020. Es van seleccionar 10 articles que complien els criteris d'inclusió descrits a la metodologia. RESULTATS: La revisió dels textos va revelar l’existència de dificultats de conceptualització i d'aplicació pràctica en atenció al final de la vida de la indicació de sedació pal·liativa. CONCLUSIÓ: S’objectiva la falta de consens en el que envolta la sedació pal·liativa juntament amb un augment de la bibliografia en aquesta àrea degut a la pandèmia COVID-19. PARAULES CLAU: Sedació pal·liativa, cures pal·liatives.es_ES
dc.description.abstractABSTRACT: INTRODUCTION: The palliative care model has demonstrated its ability to alleviate the suffering of end-of-life patients and their families in an efficient manner. It is expressed to alleviate the suffering because the confrontation of the own death or the one of a loved one generates a suffering linked to the losses that exceed the capacity of treatment of this and other medical disciplines. Palliative care is not intended to prevent illness, agony, or death, but to accompany the patient and their family, providing comfort, relieving suffering, and improving quality of life. GENERAL OBJECTIVE: To explore the existing consensus on the concept of palliative sedation in selected articles of the existing bibliography. METHODOLOGY: The bibliographic search was performed in the PudMed, Scielo and Medes databases. The established period was January 2015- December 2020. 10 articles were selected that met the inclusion criteria described in the methodology. RESULTS: The revision of the texts revealed the existence of difficulties of conceptualization and practical application in end-of-life care with respect to the indication for palliative sedation. CONCLUSION: There is a lack of consensus on the concept of palliative sedation along with an increase in the literature in this area related to the COVID-19 pandemic. KEYWORDS: Palliative sedation, palliative carees_ES
dc.format.extent42 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectTractament pal·liatiues_ES
dc.subjectSedantses_ES
dc.subject.otherPalliative treatmentes_ES
dc.subject.otherSedativeses_ES
dc.titleSedació pal·liativa: Exploració del consens existent en la seva definició.Revisió bibliogràficaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España