Show simple item record

dc.contributor.advisorSabaté López, Marta
dc.contributor.authorAlcoverro Lafuente, Francesc
dc.contributor.authorBech Paola, Mireia
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2021-12-13T12:07:58Z
dc.date.available2021-12-13T12:07:58Z
dc.date.issued2021-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/833
dc.description.abstractRESUM : INTRODUCCIÓ: La fibrosi quística (FQ) és una malaltia autosòmica recessiva causada per la mutació d’un gen regulador de la conductància transmembrana de la FQ. Aquestes persones acostumen a tenir manifestacions clíniques en el sistema múscul-esquelètic. Les deformitats toràciques més freqüents són la hipercifosi, l’escoliosi, l’avantpulsió d’espatlla i l’augment del diàmetre toràcic. És important prevenir l’aparició d’aquestes deformitats. OBJECTIUS: Exposar les deformitats toràciques més freqüents, la seva valoració i actuacions dirigides a la prevenció d’aquestes deformitats en adolescents amb FQ. RESULTATS: Per descartar la presència de deformitats toràciques es realitza l’exploració i valoració del pacient utilitzant escales i tests. Els pacients sense deformitats toràciques estaran inclosos dins aquesta guia i els que presentin alguna deformitat estaran exclosos. Pla preventiu de les quatres deformitats més freqüents: Per prevenir l’avantpulsió d’espatlla es suggereix mobilitzar globalment l’articulació gleno-humeral, tractar el pectoral menor i el seu punt gallet i exercicis terapèutics. Per prevenir la hipercifosi es suggereix mobilitzar el tòrax en flexo-extensió, estirar la musculatura toràcica anterior i exercicis terapèutics. Per prevenir l’augment del diàmetre toràcic es suggereix l’alliberació miofascial del diàmetre escurçat, tècniques ventilatòries, ventilacions dirigides i inspiracions amb el Thershold. Per prevenir l’escoliosi es suggereix el mètode de Schroth i ioga. CONCLUSIONS: Cal descartar les deformitats toràciques més freqüents en pacients adolescents amb FQ a través d’una exploració i valoració analítica. L’evidència científica demostra que l’exercici terapèutic i la teràpia manual són essencials per prevenir l’aparició de deformitats toràciques en aquests pacients. PARAULES CLAU : Fibrosi quística, Adolescents, Prevenció, Deformitats toràciques, Valoració, Tractamentes_ES
dc.description.abstractABSTRACT : INTRODUCTION Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive disease caused by a mutation in a gene that regulates CF transmembrane conductance These people usually have clinical manifestations in the musculoskeletal system. The most common thoracic deformities are hyperkyphosis, scoliosis, rounded shoulder and increased thoracic diameter. It is important to prevent the developing of these deformities OBJECTIVES Expose the most common thoracic deformities, their assessment and actions aimed at preventing these deformities in teenagers with CF. RESULTS To rule out the presence of thoracic deformities, the patient is examined and assessed using scales and tests. The patient without thoracic deformities will be included in this guide and those with any deformity will be excluded Preventive plan for the four most common deformities: To prevent a rounded shoulder, it is suggested to mobilize the glenohumeral joint globally, stretch the pectoralis minor and work its trigger point and therapeutic exercises. To prevent hyperkyphosis, it is suggested to mobilize the thorax in flexion-extension, stretching the anterior thoracic muscles and therapeutic exercises. To prevent an increase in thoracic diameters, it is suggested myofascial release of the shortened diameter, ventilatory techniques, directed ventilations and Thershold’s inspirations. To prevent scoliosis it is suggested the Schroth method and yoga. CONCLUSION It’s important to rule out the most common thoracic deformities in teenagers with CF through analytical examination and evaluation. Scientific evidence shows that therapeutic exercise and manual therapy are essentials to prevent the onset of thoracic deformities in these patients. KEYWORDS : Cystic fibrosis, Teenagers, Prevention, Thoracic deformities, Evaluation, Treatmentes_ES
dc.format.extent52 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectFibrosi quísticaes_ES
dc.subjectAdolescentses_ES
dc.subject.otherCystic fibrosises_ES
dc.subject.otherTeenagerses_ES
dc.titlePrevenció de deformitats toràciques en adolescents amb fibrosi quística: valoració i pautes d’intervenció fisioterapèuticaes_ES
dc.title.alternativePrevenció de deformitats toràciques en adolescents amb fibrosi quísticaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España