Show simple item record

dc.contributor.advisorMartínez Torregrosa, Eloïsa
dc.contributor.authorHerrera González, Sandra
dc.contributor.authorPeñas González, Laia
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-01-10T09:40:48Z
dc.date.available2018-01-10T09:40:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/433
dc.description.abstractLa síndrome de Rett (SR) és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta principalment al sexe femení. Aparentment presenten un desenvolupament psicomotor normal fins als primers 6-18 mesos de vida que és on es comencen a manifestar els primers trets característics, a fer una regressió neurològica i a perdre les habilitats motores, socials i cognitives adquirides. L’etiologia de la SR típica és la mutació del gen MECP2, tot i que hi ha moltes més mutacions. Altres gens involucrats en la SR atípica són el CDKL5 i el FOXG1. La teràpia aquàtica és la combinació de tècniques i mètodes de rehabilitació amb els beneficis que aporta l’entorn aquàtic. Està indicat per a la recuperació d’un procés patològic a qualsevol edat. Una aula multisensorial és un espai adaptat que s’utilitza per a proporcionar un suport terapèutic positiu a les persones amb discapacitat, afavorint la integració dels seus sentits i millorant la seva qualitat de vida mitjançant l’ús de recursos i la realització d’activitats d’aprenentatge adequades a cada necessitat. Actualment no hi ha cura per aquest trastorn, tot i així, és imprescindible fer una bona anamnesi, una exploració i una valoració per poder fer un tractament terapèutic individualitzat i multidisciplinari per a cada pacient. És important fer un abordatge precoç i no només els primers anys, sinó que és necessari que segueixin rebent tractament al llarg de tota la vida i que estiguin ben estimulades, per això la teràpia aquàtica i la sala multisensorial els ofereixen grans beneficis. PARAULES CLAU : Síndrome de Rett, teràpies complementàries, teràpia aquàtica, sala multisensorial, etiologia i tractament.es_ES
dc.description.abstractThe syndrome of Rett (SR) is a trastorn of the neurodesenvolupament that affects mainly to the feminine sex. Apparently they present a development psicomotor normal until the first 6-18 living months that is where begin to manifest the first characteristic shots, to do a regression neurològica and to lose the skills motores, social and cognitive purchased. The etiology of the typical SR is the mutation of the gene MECP2, although there are many more mutations. Other genes involucrats in the SR atípica are the CDKL5 and the FOXG1. The aquatic therapy is the combination of technical and methods of rehabilitation with the profits that contributes the aquatic surroundings. It is indicated for the recovery of a pathological process to any age. A classroom multisensorial is a space adapted that it uses to provide a therapeutic support positive to the people with disabled, favouring the integration of his senses and on the mend his living quality by means of the use of resources and the realisation of activities of suitable learning to each need. At present there is not care for this trastorn, yet, is indispensable to do a good namnesis, an exploration and an estimation for can do an individualised therapeutic treatment and multidisciplinary for each patient. It is important to do a precocious boarding and no only the first years, but that it is necessary that follow receiving treatment along all the life and that they are well stimulated, therefore the aquatic therapy and the room multisensorial offer them big profits. KEYWORDS : Rett syndrome, complementary therapeutics, aquatic therapeutics, multisensory room, etiology and treatment.es_ES
dc.format.extent56 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectRett, Síndrome dees_ES
dc.subjectExercicis aquàtics--Ús terapèutices_ES
dc.subjectMedicina alternativaes_ES
dc.subject.otherRett syndromees_ES
dc.subject.otherAquatic exercises--Therapeutic usees_ES
dc.subject.otherAlternative medicinees_ES
dc.titleLa Síndrome de Rett i les teràpies complementaries: teràpia aquàtica i sala multisensoriales_ES
dc.title.alternativeSíndorme de Rett i teràpies complementàrieses_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España